Reference

Število strank, ki že zaupa našim storitvam in produktom se hitro širi. Navajamo seznam nekaterih, ki so nam že zaupale in so z našimi storitvami zagtovo zadovoljne:

 • Naselje Modri Gaj
 • Park Škocjanske jame
 • Rokava d.o.o.
 • Naselje 15. maj Koper
 • Banka Koper – poslovna enota Lucija
 • Banka Koper – poslovna enota Olmo
 • Splošna bolnišnica Izola
 • Komunala Koper d.o.o.
 • Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
 • Dom upokojencev Izola
 • Trgovsko poslovni center  – TPC Livade 
 • Osnovna šola Livade
 • Osnovna šola Koper
 • Osnovna šola Dekani
 • Osnovna šola Šmarje
 • Osnovna šola Ankaran
 • Osnovna šola Hrvatini
 • Gostinska šola Izola
 • Glasbena šola Izola
 • Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
 • Univerza na Primorskem
 • Ilirija d.d.
 • Belvedere Hoteli in turizem d.o.o.
 • Hoteli Bernardin d.d.
 • Center za korekcijo sluha in govora Portorož
 • Dinit razvoj, upravljanje in trženje informacijskih storitev d.o.o
 • Prostovoljno gasilsko društvo Dekani
 • Prostovoljno gasilsko društvo Nova vas
 • Prostovoljno gasilsko društvo Korte
 • Casino Portorož d.d.
 • Dom Koper d.o.o.
 • Gold Club d.o.o.
 • Istrabenz Turizem d.d.
 • LAMA d.d. Dekani
 • Marina Portorož
 • Mercator d.d.
 • Terme Krka Strunjan
 • Drava d.o.o.
 • Rižanski vodovod Koper d.o.o.
 • Rdeči križ Izola
 • Obalne lekarne Koper
 • Občina Izola
 • Občina Komen
 • Pokrajinski arhiv Koper
 • Pristan
 • Motel Port
 • Krajevna skupnost Nova vas
 • Krajevna skupnost Semedela
 • Krajevna skupnost Škofije
 • GAVIOLI prireditve in trgovina d.o.o.
 • Šoup Koper
 • Tin d.o.o.
 • Tiskarna Vek
 • VIDEO PRIMAT d.o.o.
 • X-Dent d.o.o.
 • App My God